محصولات :


دستگاه اسمبل فنر

دستگاه بوبین کله قندی

دستگاه پنبه دوزی قلاب دوز

دستگاه پنبه دوزی تک کله

دستگاه دور دوز نفر بر

دستگاه برش پنبه دوزی

دستگاه دیواره زن اتومات

دستگاه دور دوز تمام اتومات

دستگاه پنبه دوزی دو کله

بازگشت